วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Chapter 1 Introduction to Computers        บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

        ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การทำงาน การประมวณผลต่างๆ อย่างคร่าวๆและให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประวัน

        เนื้อหาที่กล่าวในบทนี้ ได้แก่

1. Information Processing Cycle (วงจรการประมวลผลข้อมูล)
2. Input Devices (อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า)
3. Output Devices (อุปกรณ์แสดงผล)
4. System Unit (อุปกรณ์ภายในเคส)
5. Storage Devices (อุปกรณ์เก็บข้อมูล)
6. Networks and the internet (เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต)
7. Computer Software (ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์)
8. Categories of Computers (ประเภทของคอมพิวเตอร์)
9. Categories of User (ประเภทของผู้ใช้)

        ซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านี้จะกล่าวอย่างละเอียดในบทต่อๆ ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น